Expositie – Ministerie OCW


In de etalage van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap is de groepsexpositie OOGST te zien. Onderdeel hiervan is ook mijn eindexamenwerk ANDERS KIJKEN.

JULI 2014